الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان درباره نحوه آموزش دانش‌آموزان سمپادی در ایام کرونا توضیح داد.

الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان درباره چگونگی آموزش‌های دانش آموزان سمپادی در ایام کرونا اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی، طیفی از آموزش‌های حضوری و مجازی را برای تحصیل دانش آموزان در نظر گرفتیم.

او ادامه داد: همچنین برنامه‌های تربیتی را با همراهی برخی دستگاه‌های دیگر از جمله آستان قدس رضوی برای دانش آموزان در نظر گرفتیم و سعی شد در این زمینه هم اقدامات قابل توجهی داشته باشیم.

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان با اشاره به استفاده ترکیبی از شبکه شاد و دیگر بستر‌های مجازی گفت: در کنار شبکه شاد از بستر‌ها و نرم‌افزار‌های دیگری هم استفاده شده است چراکه نوعی از آموزش‌ها برای دانش آموزان سمپاد در برخی موارد نیازمند به رویکرد‌های تعاملی دارد که در شبکه شاد چنین امکانی مهیا نیست.

تیم‌های جهانی المپیاد در حال شکل‌گیری است

یاوری درباره آماده‌ سازی کلاس‌های المپیاد هم بیان کرد: بعد از مرحله دوم المپیاد،کلاس‌ها به طور مجازی بود و امتحان مرحله نهایی هم با رعایت سختگیرانه شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار شد و خوشبختانه مشکلی هم بعد از برگزاری آزمون نداشتیم.

او افزود: برای ۶ المپیاد، تیم‌های جهانی در حال شکل‌گیری و آماده‌سازی هستند و تیم‌های چند نفره تشکیل خواهند شد تا آموزش‌های جدی‌تر برای حضور جهانی را داشته باشیم؛ تشکیل تیم‌ها هم وابسته به ترکیب دانش آموزان از تهران یا شهرستان و برنامه سال آینده به طور مجازی یا حضوری محدود خواهد بود.