ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت درباره اینکه اولویت ارائه واکسن کرونا به چه کسانی است توضیحاتی ارائه داد.