علائم کرونای شدید را بشناسید. در تصویر زیر به برخی از مهمترین علائم کرونا اشاره شده است.

 

علائم کرونا