محمد رضا آهنچیان مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری درباره شرایط مختلف برگزاری کلاس‌های درس دانشگاه‌ها در محدودیت‌های کرونایی گفت: هم اکنون حدود ۱۵۰ شهر قرمز و چندین شهر با وضعیت نارنجی و زرد از حیث شیوع کرونا در کشور داریم. در این شرایط ممکن است برخی دانشگاه‌ها با توجه به مولفه‌هایی مثل بومی بودن تمام دانشجویان یا اینکه در منطقه زرد و نارنجی قرار داشته باشند تصمیم به برگزاری کلاس‌های حضوری بگیرند که در این موارد قانون اجازه برگزاری کلاس به آنها را می‌دهد اما ترجیح ستاد وزارت علوم، آموزش از راه دور و به صورت غیرحضوری است.

آهنچیان بیان کرد: استانداری و ستاد مقابله با کرونای استانی هم تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که دانشگاه‌ها باید از آن‌ها تبعیت کنند. اگر این مراجع منعی برای حضور دانشجو در دانشگاه خاصی در مناطق کمتر خطرناک کشور از نظر وضعیت کرونا اعلام نکرده باشند، دانشگاه نیز آمادگی حضور دانشجو با مراعات کامل شیوه نامه ها را داشته باشد، در این صورت محدودیتی برای دانشگاه‌ها وجود ندارد اما در این شرایط اگر دانشجویی به دلایلی مانند بیماری خود یا اعضای خانواده یا دلایل مشابه قادر به حضور در دانشگاه نباشد می‌تواند درخواست حذف درس یا تمام دروس خود را بدهد و در این صورت پس از تایید دانشگاه، نیمسال جاری جزو سنوات تحصیل وی محاسبه نخواهد شد.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری تاکید کرد: آنچه که وزارت علوم به عنوان رویکرد اصلی معرفی کرده است مراجعه کلیه دانشگاه‌ها به ظرفیت‌های استفاده از فضای مجازی و الکترونیک در آموزش است. این امر شامل تمام فرآیند‌های آموزش و امور مرتبط با تحصیل و فارغ التحصیلی دانشجویان شامل مراحل پژوهشی، اداری، مالی و سایر موارد می‌شود. دانشگاه در مناطق قرمز و نارنجی باید دلیل قانع کننده‌ای برای حضور فیزیکی دانشجو در کلاس درس داشته باشد و در این صورت نیز باید آموزش را به طور دقیق، مبتنی بر شیوه نامه های بهداشتی ارائه دهد.

دانشگاه ها در چه صورتی می توانند آموزش حضوری داشته باشند؟

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی ادامه داد: دانشگاه‌های هر استان علاوه بر سیاست‌های کلی ستاد وزارت علوم، باید به تصمیمات ستاد مقابله با کرونای استانی عمل کنند در صورتی که بر این اساس منعی وجود نداشته باشد، دانشگاه می‌تواند آموزش را به روش حضوری داشته باشد. در غیر این صورت وزارت علوم به این اقدام دانشگاه‌ها واکنش نشان می‌دهد. ضمن اینکه تاکنون نیز وزارت خانه به تعداد محدودی از دانشگاه‌ها که ملاحظات کافی را نداشته اند، تذکر داده است و شرایط را مدیریت کرده است.

او تاکید کرد: تمام دانشگاه‌ها شامل دولتی، آزاد اسلامی، غیر انتفاعی، علمی کاربردی، پیام نور و ... مشمول بخشنامه‌ها و مقررات وضع شده برای مدیریت آموزش عالی در شرایط کرونایی می‌شوند.