مجید اسکندری اظهار کرد: سه نفر شکارچی غیربومی که در منطقه چهاردولی در حال شکار کبوتر وحشی بودند و در جریان شکار خود اقدام به شکار غیرمجاز ۹ قطعه کبوتر وحشی کرده بودند، دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه پرونده این متهمان برای سیر مراحل قضایی به دادگستری ارجاع شده است، افزود: امسال مجوز صید و شکار در هیچ کدام از مناطق شهرستان داده نشده و طبق قانون با کسانی که محیط زیست را تهدید کنند، برخورد می شود.

اسکندری با اشاره به اینکه برای ازدیار و تکثیر پرندگان نیاز به فرصت بوده که با مساعد شدن فرصت پروانه شکار صادر می شود، تصریح کرد: از دوستداران محیط زیست این شهرستان درخواست داریم در صورت مشاهده هر گونه تخریب و صید و شکار غیرمجاز حیوانات وحشی و پرندگان وحشی مراتب را به این اداره اطلاع دهند.