مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره آخرین وضعیت از صدور اصلاحات احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور تأمین اجتماعی، اظهار کرد: اصلاحات احکام متناسب سازی حقوق بازنشستگان سخت و زیان آور تأمین اجتماعی به تصویب اعضای هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی رسیده است.

مدیرعامل سازمان تأمین‌ اجتماعی تصریح کرد: برای هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی آن را ارسال کردیم و کارگروهی در هیات امنا آن را مصوب کرد و تا چند روز آینده به تصویب اعضای هیات امنا می‌رسد و آن را اجرا می‌کنیم.

وی درباره رقم افزایشی حقوق این دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی، گفت: این که چقدر حقوق بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور افزایش پیدا کند متغیر است و بر اساس سال‌هایی که سختی کار داشتن محاسبات انجام می‌شود.

سالاری افزود: ممکن است فردی دو سال، فرد دیگر سه سال و یا بیشتر سخت و زیان آور داشته باشد و اینکه میزان حقوقی دریافت این افراد چقدر و سابقه سخت و زیان آوری آن‌ها چه میزان است، متناسب سازی حقوق آن‌ها بر آن اساس محاسبه می‌شود.