افکار

مه غلیظ صبحگاهی امروز سه شنبه (۱۱ آذر) استان خوزستان را فرا گرفت به طوری که شعاع دید را کاهش داد، این گزارش مربوط به شهر بندری آبادان است.

کد خبر: 1016750