کانال تلگرامی تونل زمان تصویری از روزنامه اطلاعات ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۶ درباره آمار کشته‌های تصادف در ایران را منتشر کرد.

 آمار وحشتناک کشته‌های تصادف در سال ۵۶، ۱۴ برابر بیشتر از الان بوده است.

 وضعیت تصادفات در شهر تهران به شرح ذیل بوده است

 ۶ ماهه اول ۵۶: ۲۴ هزار تصادف، ۶۵۱ فوتی، هر ۸ مجروح ۱ فوتی

 جمعیت: ۴.۵ میلیون نفر

 ۶ ماهه اول ۹۴: ۲۲ هزار تصادف، ۸۹ فوتی، هر ۱۱۸ مجروح ۱ فوتی

 جمعیت: ۸.۵ میلیون نفر

 این یعنی کشته‌های ۱۴ برابری در زمان پهلوی