فرید نجفی معاون تحقیقات وزارت بهداشت در بخش خبری ٢١ درباره تمهیدات اندیشیده شده برای مقابله با کرونای انگلیسی که اخیرا در ایران هم مشاهده شده است، اظهار کرد: این مورد به دنبال نمونه‌گیری از بیماران کرونا مثبت کشف شد، از ابتدای اپیدمی نمونه های جدید در کشور را بررسی کردیم و تمهیدات لازم برای آن در نظر گرفته شد.

او ادامه داد: درمواجهه بااین بیماری زدن ماسک، جلوگیری از دورهمی و مواردی از این قبیل همچنان باید رعایت شود و فکر نکنیم که کرونا فروکش کرده است.

 نجفی اظهار کرد: تمام بیمارانی که از مبادی ورودی وارد می‌شوند و پروازشان با انگلیس مربوط است، ارزیابی می‌شوند و این ویروس را در کسانی که بیماری آن‌ها زیاد طول کشیده یا علائم جدید در آن‌ها پیدا شده است، بررسی می‌کنیم.

او ادامه داد: پیگیری‌ها را بیشتر خواهیم کرد و کنترل لازم در مبادی وروی همانطور که در ابتدای ورود ویروس انجام شده است از این به بعد هم انجام خواهد شد.

معاون تحقیقات وزارت بهداشت با اشاره به اینکه بیماران مبتلا به کرونای انگلیسی زیر ۶٠ سال هستند، گفت: یکی از موارد سوال برانگیز در مورد این ویروس قدرت سرایت پذیری و مرگ و میر بیشتر است که تاکنون پاسخ این سوال خیر است و اینکه چه کسانی بیشتر آلوده می‌شوند واقعا معنی این نیست افراد زیر سن ۶٠ سال مستعد تر هستند.