سال آینده طرحی در راستای حمایت از ۵۰ هزار خانواده زندانیان نیازمند سراسر کشور با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

طرح حمایت از ۵۰ هزار خانواده زندانیان  نیازمند توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و کمیته امداد تدوین و به عنوان برنامه‌ای مشترک به سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

براساس این طرح مراحل شناسایی، تکمیل و ارائه بانک اطلاعاتی این خانواده‌‎ها توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و اقدامات حمایتی نیز توسط کمیته امداد انجام می‌شود.

در راستای ایجاد زمینه خودکفایی و توانمندسازی مددجویان، مددکاران باید آموزش‌های لازم را به خانواده‌های تحت حمایت ارائه دهند.