محمد حسن زدا کارشناس سازمان تأمین اجتماعی درباره بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش‌حساب، اظهار کرد: بخشودگی جرایم به صورت دائمی به دلیل تحریم‌های ظالمانه، نوسانات ارزی و حوادث غیر مترقبه انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه کارفرمایان خوش حساب، افرادی هستند که به دلیل تحریم‌ها مواد اولیه چند ماه دریافت نمی‌کنند، افزود: بنابراین این کارفرمایان نمی‌توانند حق بیمه خود را پرداخت کنند.

کارشناس سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: ما جرایم کارفرمایان خوش حسابی را که به دلیل تحریم‌ها دچار مشکل شده‌اند، می‌بخشیم.