سرهنگ رابعه جوانبخت کارشناس تصادفات پلیس راهور پایتخت در برنامه تلویزیونی « شهر امن » در خصوص عدم رعایت حق تقدم و تصادفات رخ داده در شهر تهران اظهار داشت: حق تقدم عبارت است از حق عبور وسایل نقلیه زودتر از وسیله نقلیه دیگر؛ به عبارتی دیگر اگر دو یا چند وسیله نقلیه در یک زمان واحد بخواهند از یک تقاطع و یا یک مسیر عبور کنند حتما تداخلی بین تردد آنها به وقوع می پیوندد و وقوع تصادف حتمی است و برای آنکه از این تصادفات جلوگیری به عمل آید قانون یکسری قوانینی را تعیین و مشخص کرده است که عبور وسایل نقلیه را نسبت به یکدیگر مشخص و اولویت بندی کرده تا از تصادفات و تداخلات جلوگیری شود.

وی گفت: متاسفانه رتبه دوم علت وقوع تصادفات همین عدم رعایت حق تقدم عبور در شهر تهران است که‌بیشتر در تقاطع و میادین شاهد این موارد هستیم.

وی ادامه داد: همه شهروندان هنگامی که در آزمون های رانندگی شرکت می کنند خیلی خوب با رعایت حق تقدم ها آشنا می شوند ولی بعد از مدتی آن را به فراموشی می سپارند؛ برای همین است که هنگامی که می خواهند از تقاطع و یا میادین عبور کنند در واقع این قوانین و مقررات را فراموش کرده و با لجاجت می خواهند مسیر را از آن خود کرده و باعث بروز تصادف می‌شوند.

سرهنگ جوانبخت گفت: حق تقدم عبور در میادین با وسیله نقلیه ای است که در میدان در حال تردد است و خیلی از رانندگان در این زمینه دچار سردرگمی می شوند.

وی افزود:متاسفانه یکی دیگر از مواردی که شاهد وقوع تصادفات در آن هستیم گذرگاه عابرین پیاده است که در واقع راننده با دانستن اینکه باید قبل از رسیدن به گذرگاه عابر پیاده _که یک مسیر امن برای تردد عابرین پیاده است_ توقف کند ولی به جای توقف و ایست کامل پای خود را روی پدال گاز فشار می دهد و باعث بروز تصادفات سنگین جرحی و فوتی می شود.