منصور کبگانیان دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور  و قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مصوبه دیوان عدالت اداری برای حذف شرط چاپ یک مقاله علمی – پژوهشی مستخرج از رساله دکتری برای دفاع از پایان نامه ، گفت: مصوبه دیوان عدالت اداری درباره شرایط دفاع از پایان نامه دکتری مخالف قوانین صریح شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

قائم مقام ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود مراجع قضایی به مسائل محتوایی و علمی تغییر پیدا کرده است و مقامات قضایی به صورت شکلی می‌توانند در این قوانین ورود کنند، اما امکان تغییر قوانین ما را ندارند و نمی‌توانند در این مسائل ورود کنند.

او با تاکید بر اینکه مراجع قضایی فقط در تغییر شکلی برخی آئین نامه‌ها می‌توانند ورود کنند، اشاره کرد: اینکه دیوان عدالت اداری یک بند از آئین نامه شورای عالی را لغو کند با مصوبات ما که برابر با قانون است تفاقض دارد.

به گفته این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شده مکاتباتی بین شورای عالی و دیوان عدالت اداری پیرامون این حکم صورت گیرد.

شرط چاپ مقاله برای دفاع از رساله دکتری حذف شد

گفتنی است، بر اساس آن چه در بند ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی PhD مصوب جلسه ۸۷۱ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی آمده است، دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاورد‌های علمی و چاپ یک مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله، با تایید استاد/ استادان راهنما مجاز است در حضور هیات داوران از رساله خود دفاع کند، اما به تازگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط چاپ یک مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله دکتری را برای دفاع از پایان نامه خلاف قانون دانست و آن را ابطال کرد.