خوشحالی برای هر کسی متفاوت به نظر می‌رسد. شاید برای شما خوشبختی و آرامش، در کنار کسی بودن یا داشتن یک محیط امن به همراه دوستانتان باشد که بدون قید و شرط شما را قبول می‌کنند و یا برای شما، آرامش به معنای این باشد که عمیق ترین آرزوهای خود را آزادانه دنبال می‌کنید.

صرف نظر از نسخه شادی واقعی شما، داشتن یک زندگی شادتر و راضی‌کننده‌تر در دسترس شما است. چند تغییر در عادت‌های منظم شما می‌تواند به شما در رسیدن به این هدف کمک کند. عادت‌ها مهم هستند، اگر تا به حال سعی کرده‌اید یک عادت بد را ترک کنید، به خوبی می‌دانید که آن‌ها چطور به وجود آمده‌اند.

اگر عادت‌های خوب نیز عمیقا در شما ریشه دوانده‌اند، چرا روی این موضوع کار نمی‌کنید که عادت‌های مثبت را بخشی از برنامه روزمره خود کنید؟

در اینجا نگاهی به برخی از عادات روزانه می‌اندازیم که می‌توانند شادی شما را در زندگی افزایش دهند. فقط به یاد داشته باشید که نسخه شادی همه کمی متفاوت است و مسیر آن‌ها برای دستیابی به آن نیز متفاوت است. اگر برخی از این عادت‌ها استرس بیشتری ایجاد می‌کنند یا فقط با سبک زندگی شما سازگار نیستند، آن‌ها را رها کنید. با کمی وقت و تمرین خواهید فهمید که چه کاری برای شما مفید است و کدام کار به درد شما نمی‌خورد.

لبخند بزنید

وقتی خوشحال هستید، تمایل دارید لبخند بزنید، اما لبخند زدن در واقع یک خیابان دو طرفه است. ما لبخند می‌زنیم، چون خوشحال هستیم و لبخند زدن باعث ترشح دوپامین در مغز می‌شود که باعث خوشحالی ما می‌شود.

این بدان معنا نیست که شما باید تمام وقت با لبخندی ساختگی که روی صورتتان گچ گرفته شده است، بگردید، اما دفعه بعدی که احساس کمبود خوشحالی کردید، لبخند بزنید و ببینید چه اتفاقی می‌افتد و یا سعی کنید هر روز صبح خود را با لبخند زدن به خود در آینه شروع کنید.