استواریکم «سیدسجاد مصطفوی» مرزبان مجاهد هنگ مرزی بانه در راستای انجام ماموریت مرزی در حین کنترل نوار مرز و پشتیبانی از یگان های رزمی مستقر در مرز به درجه رفیع شهادت نائل شد..

گفتنی است؛ شهید مصطفوی اهل استان آذربایجان شرقی بوده است.