دوربین مداربسته یک منزل مسکونی، تصاویری از سرقتی سریع، توسط یک زن و مرد از یک دستگاه خودروی پراید را ضبط کرده است.

این سارقان حرفه‌ای در مدت زمانی کوتاه، باتری اتومبیل مذکور را ربودند.