محمدرضا مهدی زاده،مدیرکل انتقال خون استان تهران  نیاز به خون را امری ضروری و مستمردانست و گفت: ازشهروندان تشکرمی کنم که با دعوت برای اهدای خون این امر ضروری را دراولویت کاری خود قرارمی دهند و دراولین فرصت به یاری بیماران می شتابند.

وی تاکید کرد: با سرد تر شدن و تداوم آلودگی هوای استان تهران و در پی آن کمتر شدن تردد این نگرانی وجود دارد که ذخایرخون کاهش یابد.

وی اضافه کرد:به این سبب پیش از اینکه تامین خون بیماران با مشکل مواجه شود از اهدا کنندگان و شهروندانی که واجدشرایط اهدای خون هستند دعوت می کنم که برای این امر مهم اقدام کنند.

مهدیزاده همچنین با اشاره به عمر۳روزه پلاکت، گفت: نیاز به پلاکت برای بیماران سرطانی و کسانی که مشکل انعقادی دارند و برخی بیماری های دیگر نیازی همیشگی است و متاسفانه برخلاف خون کامل که بیش از یک ماه امکان مصرف و نگهداری دارد عمر پلاکت تنها ۳ روز است و از شهروندان دعوت می کنم که با اهدای خون و پلاکت به نجات جان این بیماران کمک کنند.