سید امیرحسین مدنی مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام درباره احداث بیمارستان‌های جدید برای محرومان اظهار کرد: بنیاد برکت اقدام به احداث و تکمیل ۱۵ بیمارستان کرده که تاکنون ۷ بیمارستان آماده شده است.

مدیرعامل بنیاد برکت گفت: در حال حاضر ظرفیت بیمارستان‌های برکت در مناطق محروم در مجموع ۲ هزار و ۵۰۰ تخت است.

مدنی افزود: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام ۲۳۰ مرکز سلامت را در مناطق محروم در دست احداث دارد که در حال حاضر ۱۵۰ مرکز آن آماده بهره برداری است.