سرهنگ رسول احمدی واحد، دبیر هیئت ووشوی ناجا در یادداشتی با عنوان «لزوم توجه به ورزش در نیروی انتظامی » آورده است: نیروی انتظامی به عنوان خدمتگزار و مدافع امنیت و آرامش مردم باید از آمادگی و توان جسمانی و روانی و رزمی بالایی برخوردار باشند.

ورزش از نظر لغوی به معنای سالم بودن و ورزیدگی است و از سوی دیگر ورزش از نظر علمی و تجربی دارای فواید بسیاری برای انسان بوده و بر اساس روایات دینی، نیز نبی مکرم اسلام و دیگر ائمه اطهار بر اهمیت و ارزش والای ورزش و ممارست و مداومت بر آن تاکید فرموده و خود نیز بر انجام آن مقید بودند به گونه‌ای که نبی مکرم اسلام به ورزش شنا، اسب سواری‌و تیرندازی تاکید داشته و بر این مهم توصیه می فرمودند که این موضوع موید و نشان دهنده توجه دین مبین اسلام به سلامت جسم و روح و روان انسان هاست چرا که ورزش نتیجه ای جز شادابی، سرزندگی و نشاط در پی ندارد.

بدون شک ورزش بر تن، روان، روح تاثیر گذار است و موجبات نشاط، شادابی، طراوت ، سرزندگی و سلامتی را برای انسان در پی دارد و در حقیقت با ورزش کردن می توان خود را در مقابل بسیاری از ناملایمات روحی و روانی از جمله استرس و اضطراب واکسینه کرد.

ورزش در حقیقت یک ارزش است که باید قدر و جایگاه آن را دانست چرا که ورزش دشمن کسالت،تنبلی و بدحالی و موجب ایجاد نشاط روحی و روانی است و موجب تقویت اعتماد به نفس و ایجاد نشاط روحی و روانی و جسمانی و از بین برنده اضطراب، غم، اندوه و افسردگی می شود.

امروزه ورزش در نیروهای مسلح از اهمیت و جایگاه دو چندانی برخوردار است لازم است که نیروهای مسلح از جمله پلیس که در واقع مسوولیت برقراری نظم و امنیت و آرامش جامعه را بر عهده دارد و از سوی دیگر در تعامل مستقیم با مردم است از آمادگی جسمانی و شرایط مساعد روحی و روانی برخوردار باشد تا بتواند وظایف خود را به درستی انجام‌ داده و در مواجهه با حوادث، اتفاقات و برخورد با برخی ناهنجاری ها از جمله اراذل و اوباش دست بالا و برتر را داشته باشند که همه این مسایل با ورزش می تواند به سرانجام خوبی منتهی شود.

از این رو ورزش از اهمیت ویژه ای در نیروی انتظامی برخوردار است و می توان اذعان داشت که نیروی انتظامی جزو محدود سازمانهایی است که نگاه و توجه ویژه ای به موضوع ورزش همگانی و ورزش حرفه ای داشته است تا بدانجا که تا قبل از شیوع کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری های اجتماعی هفته‌ای سه نوبت ورزش صبحگاهی جزو برنامه پلیس بوده و از سوی دیگر پرداختن به ورزش های حرفه ای نیز از اهمیت و جایگاه ویژه ای در نیروی انتظامی برخوردار است که در این زمینه نیز تیم های مختلف نیروی انتظامی از جمله تیم ووشوی پاس با ریاست سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت، رتبه های برتری را کسب کرده است که این امر نشان دهنده توجه و اهتمام ویژه پلیس به ورزش است.

نیروی انتظامی به عنوان خدمتگزار و مدافع امنیت و آرامش مردم باید از آمادگی و توان جسمانی و روانی و رزمی بالایی برخوردار باشند و در این رابطه با تدوین و ترویج و اهتمام به ورزش های همگانی و حرفه ای تلاش نموده است که ضمن تقویت بایدهای معنوی و روانی از جنبه های جسمانی از آمادگی و توان لازم و بایسته برخوردار باشند.

به هر حال با توجه به بررسی های علمی صورت گرفته ورزش دارای ارزش بالایی است که در همه زمینه های مختلف می تواند موجب تعالی و پیشرفت انسان شود از این رو پرداختن به این مهم می تواند نتایج و ثمرات خوبی را در پی داشته باشد.