زهرا نژادبهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران درباره خاموشی بزرگراه‌ها و محلات در سطح پایتخت اظهار داشت: طرحی را وزارت نیرو ارائه داده بود که بر اساس آن از ساعت 9 شب تا 4 صبح صرفه‌جویی برق در برخی از بزرگراه‌های تهران انجام گیرد.

وی افزود‌: این موضوع علاوه بر این که جهت صرفه‌جویی برق در نظر گرفته شد تمهیدی برای مقابله با کرونا و پیشگیری از رفت و آمد در سطح شهر بوده است.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: البته قرار نبود این طرح در سطح محلات اجرا شود و اخیراً گزارش‌های زیادی به دست‌مان رسیده که برق در محلات و کوچه ها هنگام شب قطع می‌شود که ما هم نسبت به این مسأله اعتراض داریم.

نژادبهرام  با اشاره به اینکه قطعی برق در کوچه و محلات می‌تواند بزهکاری را به همراه داشته باشد، خاطرنشان کرد: مسؤولیت این موضوع بر عهده توزیع برق و وزارت نیرو است؛ باید پاسخگو باشند و اعضای شورای شهر نسبت به این مسأله اعتراض دارند.