ثبت‌نام و شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی وزارت بهداشت از روز دوشنبه، ۱۵ دی از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش  آغاز  شده  و مهلت ثبت نام در این آزمون امروز (یکشنبه، ۲۱ دی) به پایان می‌رسد. متقاضیان می‌توانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور ثبت‌نام کنند.

گفتنی است؛ در آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بهمن ماه ۹۹ دو نوع سهیمه ایثارگران و معلولین اعمال می‌شود که جزئیات آن به شرح زیر است:

سهمیه ایثارگران

بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، جذب ایثارگران از محل سهمیه‌های استخدامی از طریق شرکت در آزمون استخدامی موسسات، رقابت بین همه داوطلبان ایثارگر در هر یک از سهمیه‌های «۲۵ درصد و ۵ درصد» در هر یک از مجوز‌های کلی سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه اجرایی بر اساس نمره مکتسبه در آزمون استخدامی موسسات به میزان حداکثر سه برابر ظرفیت در شغل محل‌های دارای مصاحبه جهت معرفی به مصاحبه استخدامی و یک برابر ظرفیت در شغل محل‌های بدون مصاحبه با رعایت ساز و کار‌های زیر انجام می‌شود.

در فرآیند جذب و استخدام مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران، استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام می‌شود.

با هماهنگی‌های به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران در دفترچه آزمون استخدامی موسسات مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا شده است و داوطلبان ایثارگر تأیید شده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور تنها باید شغل محل‌های مشخص شده در سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد را انتخاب کنند.

ایثارگران متقاضی بهره مندی از سهمیه استخدامی حداقل ۲۵ درصد موضوع «ماده ۲۱» قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برای ثبت نام و بهره مندی از سهمیه مذکور، الزام است ابتدا اطلاعات خود را در سیستم سجایا «سیستم جامع اطلاعات یکپارچه ایثارگران» ثبت کرده و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تایید شود. در صورت عدم تایید بنیاد مذکور مجاز به انتخاب شغل محل‌های مشخص شده برای سهمیه یاد شده نیستند.

مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران، مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی ۵ درصد سایر ایثارگران نیستند.

هر داوطلب ایثارگر می‌تواند در صورت مشمول بودن، تنها از یکی از سهمیه‌های مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه، استفاده کند؛ بنابراین مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران، جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خود، تنها باید مشاغل مشخص شده برای آنان را در دفترچه انتخاب کنند.

جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر از شرط حداقل معدل و حداکثر سن معاف هستند.

کسب حد نصاب نمره آزمون استخدامی موسسات برای مشمولین سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران تا سقف سهمیه «۲۵ درصد» الزامی نیست. بدیهی است در صورتیکه ایثارگران موضوع این سهمیه در شغل محل‌های سهمیه آزاد شرکت کنند کسب حد نصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامی است.

آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کار افتاده کلی، آزادگان از کار افتاده کلی و فرزندان آنان که با کسب حد نصاب قبولی و رعایت ترتیب نمرات مکتسبه در سهمیه آزاد آزمون استخدامی پذیرفته می‌شوند، می‌توانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره‌مند شوند.

ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی ۵ درصد جهت استفاده از سهمیه اختصاص یافته به خود، باید در زمان انتخاب شغل محل از بین شغل محل‌های سهمیه آزاد، شغل محل‌هایی را انتخاب کنند که ظرفیت مورد نیاز آن شغل محل‌ها بیش از یک نفر باشد و همچنین جزو مشاغل مشخص شده برای سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران نباشد. بدیهی است استفاده از سهمیه ایثارگران ۵ درصد تنها در مشاغلی اعمال می‌شود که ظرفیت پذیرش آن‌ها بیش از یک نفر باشد. در مشاغل با یک نفر ظرفیت، سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد فقط بر اساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت.

کسب حد نصاب نمره آزمون استخدامی موسسات برای مشمولین سهمیه ۵ درصد ایثارگران تا سقف سهمیه «پنج درصد» الزامی نیست.

استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی ۵ درصد ایثارگران در صورت کسب حد نصاب آزمون از طریق رقابت با سایر داوطلبان آزاد در همان شغل محل انجام می‌شود.

سهمیه معلولین

جذب معلولین با ارائه معرفی نامه از اداره کل بهزیستی استان از محل سهمیه استخدامی «۳ درصد قانون جامع حمایت از معلولان» تنها از طریق شرکت در آزمون استخدامی موسسات، کسب حد نصاب نمره الزام و رقابت بین تمام داوطلبان معلول بر اساس نمره مکتسبه در آزمون استخدامی موسسات «به میزان حداکثر دو برابر ظرفیت جهت معرفی به مصاحبه استخدامی» و با رعایت ساز و کار‌های زیر انجام می‌شود.

معلولین مشمول سهمیه ۳ درصد جهت استفاده از سهمیه اختصاص یافته به خود، باید در زمان انتخاب شغل محل «از بین شغل محل‌های سهمیه آزاد»، شغل محل‌هایی را انتخاب کنند که ظرفیت مورد نیاز آن شغل محل‌ها بیش از یک نفر باشد. در مشاغل با یک نفر ظرفیت، سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد فقط بر اساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت. بدیهی است انتخاب افراد برتر جهت استفاده از سهمیه یاد شده از طریق رقابت بین جامعه معلولین صورت خواهد پذیرفت.

معلولین باید توانایی لازم برای انجام کاری که جهت آن استخدام می‌شوند را داشته باشند.

بر اساس ماده ۵ آیین نامه شماره ۸۸۳۸۴/۴۴۱۷۸ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، استخدام معلولان به شرط آنکه به تشخیص سازمان بهزیستی کشور، معلولیت آنان مانع از مأموریت کاری آن‌ها نباشد، بلامانع است.

سایر سهمیه‌ها تمام سهمیه استخدامی هر موسسه پس از کسر سهمیه‌های استخدامی ایثارگران و معلولان عادی به سایر داوطلبان آزاد درصورت برخورداری از مفاد مندرج در آگهی و کسب حدنصاب نمره، به ترتیب نمره فضلی، بشرح ذیل اختصاص خواهد یافت:

با توجه به بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۲۷/۷/۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد قانون اصالح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۶/۶/۹۹ مجلس شورای اسالمی نمره مکتسبه داوطلبان بومی به جز شهرستان تهران و مراکز استان‌ها با تعاریف ذیل با ضریب یک و چهاردهم (۴/۱) محاسبه و مالک عمل قرار می‌گیرد.

شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.

سکونت داوطلب به مدت حداقل ده سال با ارائه استشهاد محلی ممهور به مهر نیروی انتظامی پاسگاه یا کلانتری محل احراز شود.

داشتن سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه می‌تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن بودن مالک عمل قرار گیرد.

در صورت وجود ابهام درخصوص شهرستان محل تولد نظر اداره کل ثبت احوال استان ملاک عمل خواهد بود و تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام ملاک عمل برای تعیین بومی بودن خواهد بود.

به نمره مکتسبه کارکنان قرارداد کار معین، کارگری، شرکتی و متعهدین که در راستای وظایف و ماموریت‌های محوله بطور مستقیم در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کرونا از تاریخ ۱ اسفند ماه ۹۸ در مراکز درمانی و بهداشتی زیر مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، انستیتوپاستور و فوریت‌های پزشکی خدمت کرده اند تنها در صورت برخورداری از شرایط مندرج، به ازای هر ماه سابقه خدمت، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد نمره کل اولیه فرد اضافه خواهد شد.

نکته: داوطلبان باید در انتخاب شغل محل مورد تقاضای خود نهایت دقت را به عمل آوردند، زیرا تغییر محل خدمت تعیین شده در زمان ثبت نام تا پایان مدت تعهدات بدو استخدام (ذکر شده در شرایط اختصاصی هر دانشگاه) به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.