عملکرد ناجا در اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا مورخه 99/10/20 (یک روزه) به شرح ذیل است:

1-تعداد نیروهای بکارگیری شده 4756 نفر.

2-تعداد نقاط اجرای طرح: 1958 نقطه.

3-کاهش 8 درصدی تردد خودروها نسبت به مدت مشابه سال قبل.

4- اقدامات انتظامی مرتبط با صنوف: 

*بازدید: 7456 مورد.

* تذکر: 3898 مورد.

* صورتجلسه: 861 مورد.

*پلمب: 183 مورد. 

5-تذکر لسانی به رانندگان خودروها: 29251 مورد. 

6-تعداد خودروهای عودتی: 15496 دستگاه.

7-موارد اعمال قانون: 

*جریمه (طرح محدودیت شبانه): تعداد 57233 خودرو.

* جریمه مناطق نارنجی: تعداد 5874 خودرو.

*جریمه مناطق قرمز: منفی

ملاحظه: روز گذشته تعداد 31557 پیامک به رانندگانی که به مصوبات ستاد مبارزه با کرونا توجه نداشته اند ارسال شد.