فرید براتی سده مدیرکل دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور درباره آخرین اخبار جمع آوری معتادان متجاهر و ابتلای آنها به کرونا، اظهار کرد: در سال گذشته ۷۵ هزار معتاد متجاهر از طریق سیستم قضایی به مراکز بهزیستی به عنوان معتاد متجاهر معرفی شدند بخشی از آن‌ها دارای خانواده هستند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد معتادان متجاهر را ساماندهی کردیم، افزود: ساماندهی این گروه از معتادان فقط با بهزیستی نبوده و دستگاه‌های مختلف مانند سازمان بسیج، سازمان زندان‌ها و ... در کنار ما بودند، اما به دلیل کرونا نگرانی‌هایی که امسال بود و با توجه به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و کمیته درمان ستاد مبارزه کار به صورت خوشه‌ای انجام شد.

مدیرکل دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: ۳۰ هزار نفر در مراکز پذیرش شدند تا غربالگری شوند آن‌هایی که علامت کرونایشان مثبت است جدا و آن‌هایی که علایم نداشتند به مدت ۱۴ روز قرنطینه شدند و سپس به مراکز کاهش آسیب متقل شدند که هزار نفر از آن‌ها دارای کووید_۱۹ بودند.

براتی با اشاره به اینکه از این تعداد ۱۴ هزار معتاد متجاهر برای استان تهران است، گفت: تهران بیشترین آمار معتاد متجاهر را دارد و ۶۱۴ نفر دارای کووید_۱۹ بودند. در ابتدا علایم ابتلا به کرونا میان معتادان متجاهر کمتر بود، اما با موج دوم و سوم ابتلای به کرونا افزایش یافت به عنوان مثال؛ در تهران در جمع آوری یک گروه ۶۰۰ نفری ۲۸ درصد مبتلا بودند.

وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه در تهران هیچ مورد فوتی نداشتیم، ادامه داد: در برخی از استان‌ها یک تا دو مورد فوتی داشتیم که معتاد متجاهر هم نبوده است.

مدیرکل دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: در تهران ۱۵ هزار نفر معتاد متجاهر داشتیم، اما به ۲۰ هزار نفر رسیده است.