تورج فرهادی درباره کاشت و غرس رایگان نهال درختان مثمر در منازل شهروندان اظهارداشت: این موضوع از نیمه اول دی آغاز و تا دهم اسفند ادامه خواهد داشت و شهروندان می توانند برای ثبت سفارش از طریق سامانه 137 یا تماس با مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز منطقه 6 اقدام کنند.

شهردار منطقه 6 تهران ادامه داد: این طرح به دنبال ثبت درخواست شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷ و ارجاع به مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز انجام می‌شود و اکیپ‌های کاشت نهال با همراهی کارشناسان خانم مرکز تام ضمن  مراجعه به منازل شهروندان نسبت به کاشت رایگان نهال مثمر در باغچه‌های منازل به همراه ارائه بروشور و مشاوره لازم در خصوص نحوه نگهداشت نهال ‌های کاشته شده اقدام می‌کنند.

فرهادی گفت: تعداد نهال‌های تحویلی و قابل کاشت در هر منزل با توجه به وسعت باغچه و نظر کارشناس حداکثر ۴ اصله است و اقدامی در خصوص محوطه‌سازی، طراحی، کاشت باغچه و خاکریزی انجام نمی‌شود.

وی با بیان اینکه نوع و گونه نهال‌ها شامل نهال های متعارف شهری و برخی اقلام مثمر نظیر انجیر، خرمالو، سیب و گلابی است، گفت: این طرح با هدف افزایش رضایت شهروندی و توسعه امر درختکاری و نگهداری آن تا  دهم اسفند انجام می‌شود