محمدرضا زمانی، رئیس دانشگاه پیام نور اظهار کرد: آخرین مهلت بخشودگی بدهی و سنوات دانشجویان ورودی سال ۹۷ و ماقبل آن که تحصیل را رها کرده و اکنون متقاضی بازگشت به تحصیل هستند، ۳۰ دی ماه سال جاری است.

رئیس دانشگاه پیام نور با تاکید بر اینکه این مهلت تمدید نخواهد شد، افزود: از اوایل سال جاری تقاضا‌های بسیاری از سوی دانشجویانی که به هر دلیلی تحصیل را رها کرده اند، دریافت شد مبنی بر اینکه امکان بازگشت به تحصیل برای آن‌ها فراهم شود.

او با اشاره به اخذ مجوز هیات امنا برای بازگشت به تحصیل دانشجویان در تابستان گذشته تصریح کرد: تاکنون حدود ۷ هزار دانشجوی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد موفق به بازگشت به تحصیل شده اند و دیگر متقاضیان فقط تا پایان دی سال جاری برای ارائه درخواست به مراکز و واحد‌های دانشگاه پیام نور فرصت دارند.

زمانی گفت: تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور از کلیه تسهیلات کالا کارت و وام‌های دانشجویی برخوردار خواهند بود و از این نظر هیچگونه تفاوتی بین دانشجویان وجود نخواهدداشت.