محمود یوسفی ، مجری خط 7 مترو تهران درباره تکمیل ورودی‌های ایستگاه کمیل اظهارداشت: ایستگاه کمیل دوازدهمین ایستگاه در خط 7 مترو به شمار می آید. این ایستگاه سال 1397 مورد بهره برداری قرار گرفت و در آن زمان ورودی غربی ایستگاه به روی شهروندان گشوده شد. اکنون اما این ایستگاه آمادگی آن‌ را دارد تا با حداکثر ظرفیت در خدمت شهروندان بوده و ورودی شرقی آن نیز پذیرای مسافران مترو باشد.

مجری خط 7 مترو افزود: افتتاح ورودی شرقی ایستگاه کمیل از جمله مطالبات جدی شهروندان منطقه 11 بوده و زمینه استفاده از شبکه حمل و نقل ریلی را تسهیل می کند.

وی بیان داشت: با بهره‌برداری از ورودی شرقی ایستگاه کمیل، ظرفیت پذیرش مسافران در ایستگاه مذکور بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت. همچنین به موازات افتتاح ورودی شرقی ایستگاه کمیل، 8 رشته پله برقی 100 درصد ساخت داخلی نیز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

مجری خط 7 مترو تهران گفت: همچنین برای تسهیل دسترسی افراد کم توان جسمی و حرکتی نیز 2 دستگاه آسانسور در این ورودی نصب شده که همزمان با افتتاح ورودی شرقی به کار خواهد افتاد. 

یوسفی بیان داشت: ورودی شرقی ایستگاه کمیل و تجهیزات و امکانات جانبی آن در کمتر از 2 سال با هزینه ای حدود 50 میلیارد تومان ساخته شده و آماده خدمت رسانی به مسافران مترو تهران است.