ابراهیم صالحی عمران، رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای در برنامه زنده تلویزیونی اظهار کرد: شکل گیری آموزش‌های عالی در کشور ریشه‌هایی دارد که باید آن‌ها را بررسی کرد.

او افزود: آموزش عالی در کشور به منظور تربیت کادر اداری برای بدنه دولت ایجاد شد براین اساس اکثر فارغ التحصیلان دانشگاهی بعد از دریافت مدرک علمی به استخدام دولت درآمده و به قدرت سیاسی، اقتصادی و ... دست پیدا می‌کنند.

صالحی عمران با بیان اینکه استخدام فارغ التحصیلان در دستگاه‌های دولتی به مرور تبدیل به یک فرهنگ و امتیاز و ارتقای اجتماعی شد، تاکید کرد: خانوده‌ها سعی کردند تا عطش رسیدن به امتیازات مختلف اجتماعی را از طریق دستگاه‌های دولتی برای فرزندان خود به دست بیاورند و این موضوع به یک فرهنگ برای شکل دهی متقاضیان آموزش عالی کشور  تبدیل شد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ادامه داد: انتظار می‌رود تا همانند کشور‌های دیگر بتوانیم فارغ التحصیلان دانشگاهی را وارد بازار کار خصوصی کنیم اما نبود ارتباط میان آموزش عالی و نیاز‌های بازار کار و تقاضا محوری باعث شده که این امر محقق نشود.

صالحی عمران تاکید کرد: در اوایل انقلاب اسلامی بسیاری از نیروهای انسانی متخصص از خارج کشور وارد ایران می‌شدند و با کمبود نیرو‌های حرفه‌ای مواجه بودیم.اکنون باید یک ساماندهی درونی در آموزش عالی انجام شود چرا که رجوع به آموزش‌های عالی مهارتی به عنوان یک تجربه جهانی در کشور‌های دیگر حل کننده این معضل است.

او گفت: در آمریکا ۴۰ درصد و در فنلاند نزدیک ۶۰ درصد دانشجویان در دانشگاه‌ها آموزش‌های مهارتی کسب می‌کنند. در حال حاضر سیستم‌های آموزش عالی ما تا حدودی تحت تاثیر فشار تقاضای اجتماع قرار گرفته اند.