قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش درباره شائبه تامین اعتبار نشدن بودجه رتبه بندی فرهنگیان در سال ١۴٠٠ اظهار کرد: در لایحه‌ای که دولت برای بودجه ١۴٠٠ داده است، منبع تامین اعتبار رتبه بندی مناسب نیست و فقط ٩٠ هزار میلیارد تومان برای چند مورد از جمله رتبه بندی اعتبار از این طریق حاصل می‌شود.

او ادامه داد: بودجه در نظر گرفته از سوی دولت کفاف اجرای رتبه بندی را نمی‌دهد و پیشنهاد دادیم تا تامین اعتبار از روش‌های دیگر باشد و بر همین اساس اخیرا جلساتی با نمایندگان کمیسیون تلفیق و کمیسیون آموزش آقایان حاجی بابایی، منادی، زاهدی، روشنفکر و اسماعیلی هم برگزار کردیم تا درباره این موضوع بررسی و کمک شود.

معاون امور حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: برای اعتبار رتبه بندی امسال ۵ هزار ٢٠٠ میلیارد تومان پیش بینی کرده بودیم و برای سال آینده ١۵ هزار میلیارد تومان در خواست اعتبار داشتیم.

احمدی لاشکی به موضوع اعمال مدرک دوم فرهنگیان هم اشاره کرد و گفت: این موضوع در بودجه سنواتی دیده شده است و ۳۰۰ میلیارد تومان برای این موضوع نیاز داریم که مجلس باید آن را اعمال کند.