دکتر حامد حسینی مسئول تیم نظارت بر آزمایشات انسانی واکسن کرونا اظهار کرد: حال عمومی ۱۴ داوطلب گروه‎های اول، دوم و سوم دریافت واکسن کرونا ایرانی مساعد است.

وی با اشاره به اینکه کار تزریق دوم واکسن به سه داوطلب روز گذشته انجام شده است، عنوان کرد:  این داوطبان مجدداً در هتل تحت نظر هستند.

مسئول تیم نظارت بر آزمایشات انسانی واکسن کرونا با بیان اینکه ما نیز گزارش کل نتایج را شنبه ۲۷ دی ماه تقدیم کمیته ایمنی می‌کنیم، گفت: اگر کمیته مجوز بدهد به ۷ داوطلب دیگر واکسن کرونای ایرانی را تزریق می‌کنیم.

حسینی ادامه داد: در واقع روز شنبه تشکیل جلسه صورت می‌گیرد و بعد از مجوز می‌توانیم تزریق گروه چهارم را آغاز کنیم.