حجت الله نیکی ملکی رییس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام در صفحه توییتری خود نوشت: داوطلبان عزیز تست واکسن ایرانی کرونا «کووایران» از گروه‌های مختلف مردم هستند. امروز داشتم لیست این عزیزان را می‌دیدم ترکیب جالبی بود. واقعا دراین حرکت ملی همه اقشار مردم حضور دارند. واقعا از اعتماد مردم سپاسگزاریم.

حجت الله نیکی ملکی رییس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام در صفحه توییتری خود نوشت: داوطلبان عزیز تست واکسن ایرانی کرونا « کووایران » از گروه‌های مختلف مردم هستند. امروز داشتم لیست این عزیزان را می‌دیدم ترکیب جالبی بود. واقعا دراین حرکت ملی همه اقشار مردم حضور دارند. واقعا از اعتماد مردم سپاسگزاریم.

گروه‌های مختلف داوطلب تست واکسن کوو ایران برکت شدند

 

 

گروه‌های مختلف داوطلب تست واکسن کوو ایران برکت شدند