نحوه ضدعفونی کردن کارت بانکی و تلفن‌همراه را در اینفوگرافی زیر مشاهده می نمایید.

ضد عفونی تلفن همراه