غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در گفت‌وگوی تلویزیونی، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب نسبت به این سند  عنایت داشتند و تاکید کردند تا سند حتماً ابلاغ شود و در میان جامعه نخبگانی کشور که  منتظر این سند بودند منتشر شود.

وی بیان کرد: این سند نواقص موجود را برطرف کرد و تمام نقاط مثبت سند با نگاه نقادانه و آسیب شناسانه مورد بررسی قرارگرفت و شناسایی شد و عوامل بروز آنها احصا شد و اولویت بندی زمان‌بندی و متولی هر کدام از آنها مشخص و تعیین شده و پس از تمام این موارد کارشناسی سند تحول قضایی تدوین شد.

اسماعیلی با بیان اینکه این سند تحول محور است، گفت: این سند اعتماد مردم را به همراه دارد و به دنبال رضایت آن‌هاست و سند تحول قضائی از مردم استمداد طلبیده است و کاملاً مردم محور است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره ضمانت اجرای این سند، گفت: جزء محتوای دقیقی که در سند ذکر شده است، ستادی تحت عنوان ستاد راهبردی سند پیش‌بینی شده است و مسئولیت ستاد را شخص رئیس قوه قضائیه برعهده گرفته است و کار به فرد دیگری محول نشده بلکه ریاست دستگاه قضا خود شخصاً مسئولیت را برعهده گرفته است و برای تمام بخش‌ها مسئولیت تعیین کرده است و شنبه هفته آینده دومین جلسه ستاد راهبری به ریاست رئیس قوه قضاییه برگزار می‌شود و به دستور رئیس دستگاه قضا هر ۱۵ روز یکبار جلسه برای رصد و پایش سند برگزار خواهد شد.

اسماعیلی گفت: ما سند را منتشر کرده‌ایم و به مردم گفتیم که می‌خواهیم چه کاری انجام دهیم و از امروز به بعد بهترین ناظران برای آنکه بدانیم چگونه عمل کرده‌ایم خود مردم هستند.