افکارنیوز: در این مراسم محمد سریر مدیرعامل خانه موسیقی در خصوص زندگی و ویژگیهای آواز او سخن خواهد گفت و در ادامه برخی از شاگردان او صحبتهایی درباره اخلاق محمد نوری و شیوه های آوازی این هنرمند پیشکسوت ایراد می کنند.
استاد محمد نوری خواننده پیشکسوت، مرد هنر و اخلاق و چهره ماندگار کشور به دلیل بیماری و وخامت وضعیت جسمانی شامگاه شنبه در بیمارستان دار فانی را وداع گفت و جامعه موسیقی و هنری کشور را در ماتم فرو برد.