افکار

کوه آتشفشان اتنا در ایتالیا که بزرگترین آتشفشان فعال قاره اروپا محسوب می شود شب گذشته فوران کرد.

کوه آتشفشان اتنا در ایتالیا که بزرگترین آتشفشان فعال قاره اروپا محسوب می شود شب گذشته فوران کرد.

 

 

 

کد خبر: 1030109