بر اساس رصد اطلاعاتی دستگاه‌های امنیتی، فعالیت یک شبکه صهیونیستی در چندین استان به صورت همزمان شناسایی و در یک اقدام مشترک عوامل این شبکه دستگیر شدند.

هدف اصلی این شبکه متصل به سرویس‌های رژیم صهیونیستی ، ایجاد انحرافات اخلاقی و همچنین ترویج تغییر دین در میان هموطنان بوده است.

براساس اطلاعات به دست آمده شبکه‌های وابسته به جریان مسیحیت طی دو سال اخیر تلاش های گسترده‌ای برای انجام اقدامات امنیتی در کشور داشته‌اند.