به گزارش افکار نیوز،سید علی یزدیخواه در گفتگو با مهر گفت: تا کنون بیش از ۱۵۰۰ مدرسه شهر تهران از مجموع ۱۴ هزار و ۸۰۰ مدرسه، هوشمند سازی شده است و تا دو سال آینده تمامی مدارس شهر تهران هوشمند سازی می شود.

وی درباره نحوه هوشمندسازی مدارس و ارائه تعریفی از مدارس هوشمند، افزود: در مدارس هوشمند، سیستم های رایانه ای، پرده هوشمند و ویدئو پروژکتور راه اندازی شده است، ضمن آنکه محتوای کتب نیز به صورت الکترونیکی در اختیار دانش آموز و معلم قرار می گیرد تا معلم به صورت الکترونیکی آموزشهای لازم و موثر را به دانش آموز دهد.

به گفته یزدی خواه، آموزش الکترونیکی به دانش آموزان موجب یادگیری پایدار و جذاب دانش آموز می شود و این موضوع قطعاً کمک شایانی به رشد علمی دانش آموزان می کند.

دبیرستانهای تهران تک نوبته شد

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران همچنین درباره تک نوبته شدن مدارس شهر تهران نیز توضیح داد: تا سال گذشته ۶ دبیرستان تهران دو نوبته بود که با برنامه ریزیهای انجام شده برای سال تحصیلی جدید تمامی دبیرستانها تک نوبته می شود.

وی ادامه داد: همچنین ۵۰ درصد مدارس راهنمایی و دبستان نیز برای سال تحصیلی جدید تک نوبته می شوند اما برای تک نوبته شدن مدارس شهر تهران در همه مقاطع نیازمند توسعه فضاهای آموزشی هستیم.