محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بررسی پرونده باغات در شورای شهر تهران اظهار کرد: به موجب تکلیف قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۸۹، مرجع تشخیص باغات در شهر‌ها و محدوده‌های طرح تفصیلی شورا‌ی شهرهای کشور هستند.

وی ادامه داد: شورای شهر تهران این مسئولیت را انجام داده است.همچنین در دوره‌های گذشته جلسات بررسی باغات به صورت غیرعلنی بوده است، اما در این دوره مبتنی بر رویکرد شفاف سازی است تا نظارت همگانی برای پرونده‌های باغات صورت گیرد، زیرا بحث حقوق عمومی و خصوصی مطرح است.

رئیس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: آنچه که مورد بحث، انتقاد و مخالفت در صحن شورای شهر تهران قرار گرفته، این است که قانونگذار بر اساس آیین نامه تدوین شده چندین شاخص برای تشخیص باغ در نظر گرفته است.

سالاری یادآور شد: این شاخص‌ها بعضا تفسیرپذیر است و کمی نیست که در این شرایط ممکن است ملکی در شورا، باغ یا زمین شناخته شود. یعنی قانونگذار برای تشخیص این اختیار را داده است. در شهر تهران طی دهه‌های گذشته شاهد این موضوع بودیم که بسیاری از باغات انبوه و باغات پراکنده که دارای درختان کهنسال بودند از بین رفتند و باید گفت که مشکل جدی شهر تهران محیط زیست و آلودگی هوا است.

وی تاکید کرد: ما باید کاری کنیم که نهضت درختکاری و باغداری تداوم داشته باشد، زیرا انسان‌ها علاقه به این کار دارند، اما اگر رویکرد‌ها و سیاست‌گذاری‌های شورای شهر و دولت سلبی و تنبیهی باشد، به این نهضت لطمه وارد خواهد شد.