علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری گفت: انتظار داشتیم پیروز حناچی شهردار تهران به صورت تحلیلی در زمینه ارائه بودجه صحبت کند.

وی گفت: باید مشخص شود که ردیف‌های درآمدی شهرداری در بودجه سال 1400 چه تغییراتی کرده است و حناچی به این مبحث ورود یابد.

وی ادامه داد: ردیف‌های بودجه ناشی از عوارض عمومی و ردیف‌های هزینه‌ای نیز باید مشخص شود چه تغییراتی کرده و به نظرم جلسه امروز به نوعی تشریفاتی بوده، در حالی که می‌توانستیم با توضیحات تحلیلی حناچی دید دقیق‌تر از بودجه داشته باشیم.