سرهنگ کارآگاه علی ولی پور گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از توقیف یک دستگاه خودروی سواری حامل کالای قاچاق به ارزش 400 میلیون ریال در جنوب غرب خبر تهران داد.

سرهنگ ولی پور گودرزی در تشریح خبر فوق اظهار داشت: در کنترل تردد خودروهای عبوری در سطح شهر تهران، ماموران پایگاه جنوب پلیس امنیت اقتصادی تهران حین گشت زنی در محدوده بهشت زهرا موفق شدند یک دستگاه خودروی پیکان وانت حامل بار کالای قاچاق را شناسایی کنند.

وی با اشاره به دستگیری راننده خودروی سواری، عنوان کرد: در بررسی از داخل خودرو تعداد فراوانی حوله قاچاق در سایزهای مختلف فاقد بارنامه و مجوزهای گمرکی کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را 400 میلیون ریال محاسبه کرده و متهم برای سیر مراحل قانونی به همراه اموال کشف شده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.