به گزارش افکار نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران،سرهنگ رحمان عليدوست گفت: به منظور تسهيل و تسريع در روند برنامهريزي و هدايت اعزام مشمولان در سراسر كشور و صرفهجويي در زمان و هزينههاي مالي مشمولان و منابع انساني از ارديبهشت ماه ۱۳۹۱اعزام مشمولان ديپلم و زيرديپلم صرفا دريك روز (نوزدهم هرماه) تجميع و انجام ميشود.

وی افزود: با این اقدام سازمان وظیفه عمومی در مورد یکپارچه‌سازی روزهای اعزام مشمولان دیپلم و زیر دیپلم یک مرحله از مراجعه آنها به مراکز تعیین شده حذف و اعزام این دسته ازمشمولان در سراسر کشور به طور همزمان و در یک روز به انجام می‌رسد.

گفتني است قبل از اين اقدام ،مشمولان داراي مدرك تحصيلي ديپلم در روزهاي هيجدهم و مشمولان زير ديپلم نيز در روزهاي نوزدهم هرماه بخدمت اعزام مي شدند.