حداقل عیدی کارگران و مشمولان قانون کار برای امسال 3 میلیون و 800 هزار تومان اعلام شده است. در حالی که به ماه آخر سال نزدیک می شویم موعد پرداخت عیدی کارگران و کارمندان مشمول قانون کار فرا می رسد. براساس تصمیم اتخاذ شده حداکثر عیدی قابل پرداخت به کارگران برای سال 1400 مبلغ 5 میلیون و 731 هزار تومان است. در جدول زیر می توانید میزان عیدی کارگران براساس تعداد ماه های کار را مشاهده کنید:

 

حداقل و حداکثر عیدی کارگران در 1400 + جدول