به گزارش افکار نیوز،حسن بیادی در گفتوگو با فارس ،درباره مشکلات برخی از تاکسیرانهای بخش خصوصی مبنی بر دریافت حق شارژ توسط این شرکتها، اظهار داشت: علیرغم اینکه همیشه از حق تاکسیرانها دفاع کردهایم و معتقدیم همه حوزه تاکسیرانی با مشکل رو به رو است ولی اوضاع آنها در این شرکتها به این بدی نیست.

وی ادامه داد: باید کاری کرد تا تاکسیران‌ها به دنبال مسافر باشند زیرا تا زمانی که مسافران به دنبال تاکسی هستند اوضاع به همین شکل خواهد بود البته این امر با افزایش تعداد تاکسی نیز تغییر نمی‌یابد و باید افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی را در پیش گرفت.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرتهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر در میدان امام حسین و میدان انقلاب به دلیل وجود بی.آر.تی و مترو در نزدیکی این دو میدان، تاکسیرانها با کاهش تعداد مسافر رو به رو شدهاند.