در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص 144 در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد.

با کاهش سرعت باد، آلودگی هوا دوباره در تهران آغاز شده و در این شرایط افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

طبق پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت، هوای تهران در روز آینده نیز برای گروه‌های حساس جامعه ناسالم خواهد بود اما امید است با سامانه بارشی جدیدی که در راه است، از آلودگی هوا کاسته شود.  در حال حاضر دمای هوای تهران 7 درجه سانتیگراد و سرعت باد 1.9 متر بر ثانیه است، پیش بینی می شود کمینه دما در روز آینده 3 درجه، بیشینه دما 9 درجه و سرعت باد 1.9 متر بر ثانیه باشد.