کمیته علمی المپیاد ادبی، منابع آزمون المپیاد‌های علمی و المپیاد ادبی را در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به شرح زیر اعلام کرد:

۱. فارسی پایه دهم و یازدهم

۲. علوم و فنون ادبی ۱ و ۲

۳. عربی و زبان قرآن ۱ و ۲

بر این اساس منابع المپیاد‌های علمی به صورت جدول زیر است.

منابع آزمون المپیاد‌های علمی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

منابع آزمون المپیاد‌های علمی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹