فرنوش نوبخت، مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران در حاشیه بازدید مدیرعامل شرکت شهروند از مترو درباره راه اندازی فروشگاه های شهروند در ایستگاه های منتخب متروی تهران اظهارداشت: مترو تهران برای همکاری با شرکت شهروند آمادگی دارد و در حد توان برای محقق شدن این موضوع کمک خواهیم کرد تا در ایستگاه‌هایی که ظرفیت دارد، این فروشگاه‌ها احداث شود.

وی افزود: این خدمات در راستای رفاه بیشتر شهروندان و مسافران مترو برای دسترسی بهتر به این فروشگاه ها جهت خریدهای روزانه و مایحتاج عمومی خود است.