سیدحسن الحسینی مشاور وزیر آموزش و پرورش در پروژه شاد درباره رونمایی از قابلیت‌های جدید شبکه شاد که مدتی پیش وزیر آموزش و پرورش آن را وعده داده بود اظهار کرد در ارتباط با این موضوع برنامه ریزی‌های دقیق انجام شده است و بنا داریم که این شبکه را نسبت به قبل تعاملی‌تر کنیم.

او ادامه داد: نسخه جدید تغییرات بسیاری در پی دارد و حتی می‌توانیم آن را شاد ٣ بنامیم چراکه امکانات بسیاری در ابعاد مختلف برای آن در نظر داریم.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در پروژه شاد بیان کرد: در نسخه جدید شاد 

 

امکانات بیشتری برای مدیران آموزش و پرورش در نظر گرفته و داشبورد مدیریتی از سطح مدیران منطقه تا مدرسه طراحی کردیم همچنین امکانات بسیاری برای مدیران تعبیه شد.

 

الحسینی تصریح کرد: زمان رونمایی از نسخه جدید به زودی اعلام می‌شود و مطمئن هستیم که امکانات بهتری از قبل برای مخاطبان در نظر گرفته شده است.

او با اشاره به وضعیت فعالیت دانش آموزان در این شبکه اظهار کرد: براساس آمار‌های احصا شده پوشش دهی، ۷۰ درصدی افراد را رصد کردیم که حضورشان فعال است همچنین ۱۵ درصد افراد مشمول، احراز هویت نشدند که جمعیتی معادل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌شود و ۱۵ درصد هم کاملا در این شبکه غیر فعال هستند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در پروژه شاد درباره تامین ابزار‌های لازم برای استفاده از شاد گفت که آموزش و پرورش با همکاری‌های دستگاه‌های مختلف و خیرین برای تامین گوشی و تبلت گام‌های متعدد و موثری برداشته است.