به گزارش افکار نیوز به نقل از ایرنا، 'سیدحسن امامی رضوی' روز شنبه در مراسم دهه ایمنی جاده ای گفت: آمار مرگ و میر ناشی از حوادث جاده ای از ۲۳ هزار نفر در سال ۸۹ به ۲۰ هزار نفر در سال ۹۰ كاهش یافت.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه حوادثترافیکی و جاده ای به ارایه خدمات از جمله از طریق شماره ۱۱۵ می پردازند اما در زمینه پیشگیری نیز به عنوان سکان دار نظام سلامت وظیفه تامین، حفظ و ارتقای سلامت آحاد مردم را عهده دار است.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه حوادثرانندگی یکی از مهم ترین عامل کاهش دهنده عمر مفید افراد به شمار می آید افزود: وزارت بهداشت در چند سال اخیر با همکاریهای بین بخشی تا حدودی آمار تلفات حوادثترافیکی را کاهش داده است که البته در این زمینه برخی از دستگاه ها موفق تر از وزارت بهداشت عمل کرده اند.

امامی رضوی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: در بررسی کاهش آمار حوادثترافیکی در چند سال اخیر شاهد دو دوره موفق هستیم که این دوره ها شامل سال های ۸۷-۸۶ است که آمار تلفات ناشی از حوادثجاده ای از ۲۷ هزار نفر به حدود چهار تا پنج هزار نفر کاهش یافت و در سال ۸۹ نیز تلفات این گونه حوادثاز ۲۳ هزار نفر به ۲۰ هزار نفر در سال ۹۰ رسید.

وی با تاکید بر اجرای جدی برنامه های راهبردی گفت: در شورای عالی سلامت این ظرفیت وجود دارد که از قوانین مصوب دستگاه های بین بخشی بهینه استفاده شود چرا که در این زمینه شورای عالی سلامت وزارت بهداشت آماده تصمیم گیریهای کشوری است و از سوی دیگر شورای سلامت استان ها نیز آماده کمک به استانداریها برای اجرای منطقه ای مصوبات جلسات مشترک شورای عالی سلامت و کمیسیون ایمنی راه است.

معاون وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تردد برخی موتورسیکلت ها و خودروهای فرسوده فاقد استانداردهای جاده ای، تاکید کرد: در زمینه خودروهای فرسوده و موتورسواران باید جدی تر برخورد کنیم.

امامی رضوی با تاكید بر بحث آموزش برای كاهش عوامل مرتبط با تلفات حوادث رانندگی نیز گفت: باید در این زمینه فرهنگ سازی و آموزش های لازم ارایه شود تا به تدریج شاهد كاهش تلفات جاده ای و رانندگی باشیم.