به گزارش افکار نیوز به نقل از مهر، دکتر سید حسن امامی رضوی روز شنبه در نشست خبری "دهه ایمنی جادهای در کشور" که در محل ساختمان معاونت درمان وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: نخستین وظیفه وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی در بحث حوادث جاده ای، ارائه خدمت است که این موضوع با همکاری اورژانس ۱۱۵ در جادهها و همچنین بیمارستانها انجام میشود.

وی تاکید کرد: وظیفه مهمتر، اقدام در بحثپیشگیری است که به عنوان سکاندار نظام سلامت تامین، حفظ و ارتقای سلامت مردم انجام شود.

معاون وزیر بهداشت، حوادثترافیکی را مهمترین عامل کاهنده سالهای مفید عمر انسان عنوان کرد و افزود: بر این اساس مهم است که نظام سلامت در این موضوع متمرکز شود. به دنبال اقدامات انجام شده و با همکاریهای بین بخشی طی چند سال اخیر آمارهای قابل توجهی در این زمینه به دست آمده است.
امامی رضوی به کاهش آمار حوادثترافیکی در سالهای ۸۶ تا ۸۷ اشاره کرد و گفت: به دنبال شکل گرفتن همکاریهای بین بخشی در این سالها شاهد کاهش آمار حوادثترافیکی از ۲۷ هزار به حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار بوده‌ایم. همچنین در سال ۹۰ نیز کاهش آمار حوادثترافیکی را شاهد هستیم به طوریکه آمار این حوادثاز ۲۳ هزار به حدود ۲۰ هزار کاهش یافته است. البته با وجود نقش تمام دستگاهها در این زمینه، تصویب قانون راهنمایی و رانندگی در کاهش این آمار بسیار موثر بوده است.

وی کمیسیون ایمنی راهها را مهمترین ظرفیت در بحثایمنی حوادثترافیکی عنوان و تصریح کرد: درخواست آن است که تشکیل جلسات این کمیسیون جدی تر گرفته شود. اجرای برنامه راهبردی بسیار مهم است و اگر جلسات کمیسیون راهها به صورت مداوم تشکیل شود و پیش نویس‌های قانونی لازم آماده شود، ظرفیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی آماده است که تصمیمات کشوری لازم را در این باره اتخاذ کند چرا که در بحثعوامل اجتماعی موثر بر سلامت، مصوبات خوبی را از شورای عالی سلامت و امنیت غذایی داشته‌ایم.

معاون وزیر بهداشت جدی بودن در اجرای مصوبات و قوانین موثر در کاهش آمار حوادثترافیکی را بسیار مهم دانست و گفت: وزارت بهداشت در جهت رفع موانع به منظور اجرای صحیح قوانین، حمایتهای لازم را انجام خواهد داد.

وی به مبحثخودروهای ناایمن اشاره کرد و یادآور شد: اگر نمی‌توان در بحثشماره گذاری خودروهای ناایمن مانع ایجاد کرد اما بحثتردد آنها می‌تواند در دست نیروی انتظامی باشد چرا که برخی خودروها استانداردهای پایه را برای تردد ندارند و حتی با وجود استفاده از کمربند ایمنی، حوادثایجاد شده با این خودروها مجروحین زیادی به دنبال خواهد داشت. این مبحثخودروهای فرسوده را نیز شامل می‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: در بحثموتورسوارها باید بسیار جدی عمل کرد. عدم رعایت مقررات تردد در جاده‌ها و بویژه در شهرها از سوی موتورسواران حوادثغیر قابل جبرانی را به دنبال دارد و در این زمینه در صورت لزوم باید ضوابط مورد نیاز تصویب و پیگیری شود.

امامی رضوی افزود: در مباحثآموزشی حوادثترافیکی اقدامات خوبی انجام شده است اما باید بیش از پیش در این زمینه کار شود تا به این ترتیب با آموزش صحیح، عوامل انسانی در حوادثتاثیرگذار بوده و همچنین با رعایت مقررات، به نتایج قابل توجهی در زمینه کاهش حوادثترافیکی و رانندگی دست یابیم.