مجید مختاری عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص سرایت ویروس کرونا در دو هفته اخیر اظهار کرد: R0 عددی است که تعداد افرادی که می‌توانند توسط یک فرد ناقل به ویروس مبتلا شوند را نشان می‌دهد. در واقع اگر یک فرد ناقل با دو نفر در ارتباط باشد بین ۶ تا ۹ روز ۱۶ نفر به ویروس مبتلا می‌شوند و اگر یک نفر ۵ نفر را آلوده کند میزان مبتلایان به شدت تصاعدی خواهد بود و ۱۲۵ نفر مبتلا را خواهیم داشت.

او افزود: در ۸ ماه گذشته عدد R0 که بیانگر تعداد افراد مبتلاشده به این ویروس توسط افراد ناقل بوده ۲/۱ ثبت شده، اما در دو هفته اخیر این عدد به ۵.۷ رسیده است که بیانگر جهش و عدم رعایت و نظم اجتماعی است؛ بنابراین باید شیوه‌نامه‌های بهداشتی به شدت رعایت شود.