دانشگاه علوم پزشکی ایران در اجرای مرحله آزمایش انسانی واکسن کرونا مشارکت می‌کند.این تفاهم نامه با حضور جلیل کوهپایه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و علی اسحاقی، رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و معاونین این دو نهاد در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

برای کارآزمایی بالینی واکسن نوترکیب تولید مؤسسه رازی با نام " رازی کوو پارس" با هدف تعیین دوز، امن بودن و ایمنی زایی، تفاهم نامه همکاری بین موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و دانشگاه علوم پزشکی ایران امضا شد.

کوهپایه زاده در این مراسم، با اشاره به رویکرد دانشگاه علوم پزشکی ایران برای حمایت و مشارکت در پژوهش‌های فناورانه و کاربردی، گفت: تهیه واکسن برای یک بیماری نوپدید که هیچ گونه سابقه پژوهشی و نمونه تولید شده آن در دنیا وجود ندارد، کاری بزرگ و غرور آفرین است و امیدواریم همکاری این دانشگاه با موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی که از سالهای گذشته آغاز شده در آینده نیز به صورت گسترده ادامه یابد.

 علی اسحاقی،رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی نیز با اعلام اینکه مرحله مطالعاتی این واکسن کاملاً ایرانی به صورت مستقل در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی به پایان رسیده است، افزود: این مطالعه تاییدیه کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های پزشکی وزارت بهداشت را دریافت کرده و همکاری ما با دانشگاه علوم پزشکی ایران به منظور اجرای مرحله آزمایش انسانی این واکسن است.

وی در خصوص مراحل اجرایی کارآزمایی بالینی واکسن "رازی کوو پارس" گفت: مرحله نخست  شامل ۱۳۳ داوطلب است که در ابتدا واکسن به ۱۳ نفر ظرف ۸ روز تزریق خواهد شد و اگر واکنش خاصی بروز نکند تزریق به گروه‌های ۲۰ نفره تا ۱۲۰ نفر دیگر ادامه خواهد داشت که این مرحله ۲۳ روز طول می‌کشد و مرحله دوم هم حدود ۴ تا ۵ ماه است که در صورت موفقیت وارد مرحله سوم می شویم و واکسن به تولید انبوه می‌رسد.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با تشریح روند مطالعات انجام شده در این موسسه، اظهار کرد: از اسفند پارسال کار مطالعاتی و آزمایش حیوانی بر روی موش، خوکچه، خرگوش و همستر آغاز شد، سپس با انجام آزمایش بر روی ۲۵ میمون ادامه یافت که پس از تزریق واکسن، تیتر آنتی بادی بالا رفت و ایمنی همورال و سلولی ایجاد شد و اکنون ۲۱۰ روز است که ایمنی در میمون ها پایدار است.
 اسحاقی  تصریح کرد: واکسن " رازی کوو پارس" ویروس کشته یا ضعیف شده نیست بلکه از یکی از پروتین‌های ویروس به نام اسپایک استفاده شده و این نوید را می‌دهیم  با توجه به اینکه این پروتین ساختاری کمتر دستخوش جهش می‌شود؛ واکسن تولیدی ما در برابر تغییرات ژنتیکی ویروس، اثربخشی خود را از دست نمی‌دهد.

بر اساس این توافق قرار است همه مراحل کارآزمایی واکسن " رازی کوو پارس" در مجتمع آموزشی پژوهشی بیمارستان حضرت رسول (ص)  دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شود.